Warmtekrachtkoppeling (WKK)

De WKK-installaties (warmtekrachtkoppeling) zijn niet meer weg te denken in de verwarmingswereld. Wij hebben ervaring met verschillende merken van motoren. Zowel intern als extern sluiten wij de WKK aan op uw bedrijf en zorgen voor een correcte warmteverdeling waar u die wenst. Referenties in verschillende sectoren: tuinbouw, veehouderbedrijven, afvalverwerking, biogasinstallaties,…

IJking warmtemeters en gasmeters

Warmtemeters

Wij hebben ook reeds meer dan 5 jaar ervaring met het herijken van uw warmtemeters en gasmeters. We proberen steeds zo snel mogelijk de herijkingen van de flowmeters te doen zodat u er ook zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

Gasmeters


Aansluiten WKK aan uw bedrijf


Berekenen en plaatsen laag temperatuurnetten

Door een laagtemperatuurnet te plaatsen kan er meer warmte gerecupereerd worden zowel van een WKK als van een gasketel.